Ang. Försäkringskassans servicekontor i Hallundas planerade flytt

PRESSMEDDELANDE 2016-01-28

Ang. Försäkringskassans servicekontor i Hallundas planerade flytt.

Vi förstår att beslutet kommer att väcka en viss frustration, men förstår inte riktigt den oerhörda upprördhet som kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) har gett uttryck för i media.

Det är kommunen som har planmonopol, det är de rödgrönas bristande initiativkraft de senaste 20 åren i obruten maktställning i Botkyrka och därtill omhändertagande syn på medborgaren, en missriktad välvilja, som ligger bakom det vi ser händer och har hänt i Hallunda/Norsborg.

Även vi, som lokala kommunpolitiker, uppskattar att ha statliga myndigheter i vår kommun. Men detta förslag innebär i praktiken en resa på 20-25 minuter med kollektivtrafiken eller ett besök på något av kommunens medborgarkontor.

– Vi vill framför allt rikta ljuset åt två håll, det ena är att det faktiskt är den rödgröna regeringen som är ytterst ansvarig för att denna flytt ser ut att bli av. Det andra är den rödgröna majoriteten i Botkyrka som inte har gjort tillräckligt för att utveckla Hallunda- och Brunna-området. Istället för en positiv utveckling av hela området, så har man exempelvis valt att säga upp den privata entreprenören som drev Botkyrka Rackethall – och driver den nu istället i kommunal regi, framhåller gruppledarna för Alliansen.

– Man har inte tagit tag i utanförskapsproblematiken, inte gjort tillräckligt för att motverka segregationen och inte gjort tillräckligt för att utveckla hela området så det är mer attraktivt för nya bostäder i blandade upplåtelseformer, handel och andra företagsetableringar, fastslår Jimmy Baker (M), oppositionsråd.

Norra Botkyrka är ingen glesbygd utan är en alltmer integrerad del av storstaden med väl utbyggd kollektivtrafik.

För den som inte har tillgång till exempelvis en egen dator eller smartphone, finns det dessutom kommunala medborgarkontor och bibliotek i alla kommundelar där man kostnadsfritt kan få använda Internet.

Det kanske även skulle kunna vara något positivt om fler fick möjligheten att resa utanför kommunen för ett besök på Försäkringskassan i Liljeholmen, eller till Kungens Kurva för ett besök på Arbetsförmedlingen.

Alliansen förstår att även Försäkringskassan behöver rationalisera och se över sina kostnader. En flytt till Liljeholmen kan också bli ett nödvändigt led i införandet av en mer digital, modern, snabbare och mer flexibel myndighet.

Den resa som Skatteverket tidigare, och med framgång har gjort, kan även Försäkringskassan göra – även Försäkringskassan behöver moderniseras.

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd i opposition

Stefan Dayne (KD)
Gruppledare

Lars Johansson (L)
Gruppledare

Robert Steffens (C)
Gruppledare