Ändring av upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun

Yrkande: (M) (KD)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-09-03
Ärende: 141
Företrädare: Jimmy Baker, Stefan Dayne
Rubrik:  Ändring av upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun (KS/2011:16)
Ladda ned hela yrkandet här