Alliansregeringens lag om skolbibliotek måste inkludera Malmsjö skola

Interpellation: (M)
Titel: Skolbibliotek på Malmsjö skola?
Interpellant: Petja Svensson
Daterad: 2011-02-24
Ladda ned hela interpellationen här