Alliansen + TuP återremitterar Tullinge idéhus

Alliansen i Botkyrka och Tullingepartiet är kritiska mot planerna på byggandet av ett så kallat idéhus i Tullinge centrum. I första hand skulle vi hellre lägga pengarna på mer prioriterade saker. Men om det ändå ska byggas finns det fler aspekter att väga in. Vi kommer därför se till att ärendet återremiteras på kommunfullmäktige i syfte att utreda alternativa lokaler och placeringar för idéhuset.

– Alliansen i landstinget är beredda att göra större investeringar i Tullinge, som en ny bussterminal och en ny pendeluppgång. Detta kommer att påverka Tullinge på ett positivt sätt och därför borde majoriteten, innan man bestämmer sig för att bygga ett idéhus, titta på Tullinge i ett större perspektiv. Först bör vi låta utreda och göra en analys över vilken placering som i så fall skulle vara den bästa, om idéhuset ändå ska byggas, som ett strikt rödgrönt önskeprojekt, säger Jimmy Baker, oppositionsråd (M).

– Vi måste först möta de stora och växande underhållsbergen när det gäller kommunala lokaler såsom skola, förskola, äldreboende samt gator och vägar. Vi måste även se till att förbättra dagvattenhanteringen i Tullinge. Detta är vårt främsta ansvar som politiker med ansvar för hela kommunen, menar Stefan Dayne (KD)

– I första hand borde kommunen åtminstone ha undersökt en upprustning eller utbyggnad av befintliga lokaler framför nybyggnation. Svaret kan inte alltid vara att bygga nytt, det är varken ekonomiskt eller miljömässigt hållbart. , säger Robert Steffens (C).

– Det finns konkreta brister med den föreslagna placeringen av idéhuset. Det blir trångt och byggnaden tar bort utsikten och skymmer ljuset för intilliggande fastigheter. Vidare innebär byggnationen att det blir svårare att parkera i centrum. Den riskerar dessutom att blockera alla andra lösningar för Tullinge centrum, säger Lars Johansson (FP).

– Innan det spenderas över 100 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar på ett ”Idéhus” finns det andra behov som bör prioriteras högre. Viktigare prioriteringar är exempelvis upprustning och underhåll av förskolor, skolor och äldreboenden samt en ny uppgång vid pendeltåget med tillhörande gångbro över järnvägen, säger Jimmy Baker (M).