Alla kan och bör göra något

Moderaterna anser att det är rimligt att arbetslinjen ska gälla alla som är arbetsföra, friska och får försörjningsstöd (socialbidrag). Den som är bidragsberoende är ofri och har begränsade möjligheter att välja i livet.

Vi vill införa ett motprestationskrav för friska vuxna som uppbär försörjningsstöd (socialbidrag). Vi är övertygade om att det ger självkänsla, erfarenhet och större möjlighet att kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Klicka här för att ladda ned och läsa hela flyern.