Alla barn i Botkyrka ska få kunna gå i förskolan!

Replik på ”Både föräldrar och barn behöver 30 timmars omsorg”(Mitt i Botkyrka/Salem 1/12)

Moderaterna i Botkyrka har, både i en motion till fullmäktige och i vårt förslag till ettårsplan för kommunen, föreslagit införande av rätt till trettio timmar i förskolan. Detta föreslås gälla för alla barn, oavsett ålder och självklart även för barn till föräldralediga och arbetslösa.

En pedagogisk förskola för är särskilt viktig för barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Dessutom motverkar den socioekonomiska skillnader, genom att ge alla barn mer jämlika förutsättningar att förverkliga sin individuella potential. Även personalen på våra förskolor efterfrågar ett införande av pedagogiska skäl.

Dessvärre valde den styrande majoriteten, S+V+MP, att inte bifalla förslaget eftersom man väljer att prioritera annat före barnperspektivet.

Jimmy Baker (M)

2:e vice ordf. Barn- och ungdomsnämnden i Botkyrka