Äldreboendet nära inpå – även i Norra Botkyrka

(Publicerad i Mitt i Botkyrka/Salem)

I Södra Botkyrka finns det fler äldreboenden än i den norra kommundelen. I Södra Botkyrka finns det fler servicelägenheter och gruppbostäder än i Norra Botkyrka. Man kan fråga sig varför det är så? Det finns nämligen i princip lika många personer som är äldre än åttio år i bägge kommundelarna.

Det behövs ett nytt äldreboende i Norra Botkyrka nu. Gamla människor mår bra av och borde ha rätt att få bo i närheten av sin invanda hemmiljö, nära sina anhöriga och nära sina vänner. Även när de bor på ett äldreboende. Detta är något som undersökningar av äldres attityder bekräftar. Den typen av trygghet kan inte vara förbehållet enbart de som bor i den södra kommundelen.

Men så är det i Botkyrka. Varför behandlas de boende i Norra Botkyrka annorlunda? Det är väl inte för att personer från andra kulturer inte alltid ställer krav på samma sätt som etniska svenskar?


Den styrande majoriteten har återigen skjutit fram planerna på ett nytt äldreboende i den norra kommundelen. Denna gång är det framflyttat till tidigast år 2013.

Vi Moderater är djupt bekymrade över detta och har sedan flera år föreslagit att ett nytt äldreboende skall byggas i den norra kommundelen. Vi har i vårt budgetalternativ de senaste åren haft med detta som en prioriterad investering.

År 2013 är minst tio år för sent!

Kia Hjelte (M)
2:e vice ordförande, Vård- och omsorgsnämnden

Jimmy Baker (M)
Biträdande gruppledare