Alby-försäljningen behövs

Den moderata kommunfullmäktigegruppen beslutade, den 5/6-2013, att ställa sig positiva till att sälja 1 300 av Botkyrkabyggens lägenheter till Mitt Alby. Fastigheterna i Botkyrkabyggens bestånd behöver renoveras inom 10-15 år för att överhuvudtaget kunna fungera som bostäder som man faktiskt kan bo i.

Moderaterna i Botkyrka har i flera år varnat för att om vi inte gör någonting nu, så kommer vi få stora problem att finansiera detta de kommande åren. Vi välkomnar därför försäljningen och avtalet med den kommande köparen Mitt Alby. Det är i ljuset av detta renoveringsbehov som styrelsen i Botkyrkabyggen, med en mycket bred politisk enighet och på uppdrag av kommunfullmäktige, beslutade att sälja bostäder i beståndet.

Vi behöver, för att rädda allmännyttan, sälja fastigheter till andra aktörer som vill fortsätta att erbjuda bostäder som hyreslägenheter. Vi vet att det finns företag som vill satsa på att äga hyresfastigheter i Botkyrka kommun. Då får vi dels ökad konkurrens och ökad valfrihet för de som vill fortsätta hyra som får fler värdar att välja på. Dels får vi in kapital till bolaget som vi kan använda för att rusta upp de lägenheter bolaget har kvar.

Vi skulle även, utöver detta, vilja möjliggöra för ombildning av ett antal fastigheter till bostadsrätter, så att de som vill också får möjlighet att äga sin bostad. Vi får då ett mer varierat utbud av upplåtelseformer och detta skulle dels bidra till att människor bor kvar i kommunen och dels motverka bostadssegregationen. Även i detta fall skulle vi med dessa intäkter kunna finansiera upprustningen av andra fastigheter bolaget har kvar i beståndet.

Samtidigt har vi en stor respekt för det engagemang och den tid som bl.a. ”Alby är inte till salu” har lagt ner på namninsamlingen. Inte minst har vi en stor respekt för alla de som har skrivit under för en folkomröstning. Vi behöver ta tillvara på det engagemanget så att vi alla, tillsammans, kan arbeta för att göra Alby till en ännu bättre plats att bo och verka på.

Jimmy Baker – kommunalråd (M)