Aktivt arbete med alkoholprevention i skolan

Motion: (M)+(FP)
Titel: Alla skolor måste arbeta aktivt med alkoholprevention!
Motionär: Jimmy Baker (M) och Stig Bjernerup (FP)
Daterad: 2011-11-24
Ladda ned hela motionen här