Äganderätten – rådighet över sin egen mark

Äganderätten bör oftare ges företräde framför det som politiker på den rödgröna sidan brukar hävda för att stoppa utvecklingen. Det vi åsyftar är ständigt förekommande och vaga hänvisandet till ”allmänintresset”.

Vilka är det som definierar detta allmänintresse?

Är det den ideologiskt förblindade fritidspolitikern som har som ingångsvärde att stoppa all tillväxt till förmån för vissa naturvärden eller särintressen?

För oss moderater är det tvärtom självklart att inta en mer tillåtande attityd gentemot den enskilde markägaren som vill stycka av sin tomt så att det kan uppföras nya villor, ett flerfamiljshus, eller en ”Attefallare”.

Bygglovshanteringen behöver såväl förenklas som bli billigare för de som vill uppföra en ”Attefallare” på sin tomt.