9 av 10 betalar lägre skatt i år

Nu är det dags att deklarera igen. 9 av 10 löntagare betalar lägre skatt i år än förra året.

– Tack för det regeringen!

Läs hela vårt flygblad här