Delårsrapport 1:a tertialet 2009

ikon_ytt1Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-06-08
Ärende: 113
Rubrik: Delårsrapport för första tertialet, prognos för helåret samt
omdisponeringar och tilläggsanslag (KS/2009:181)

Ladda ned hela yttrandet här