Ja till skolskjuts i Grödinge

Botkyrka kommun har nyligen fattat beslut om regler för skolskjuts. Där fastslås det, precis som tidigare, att man erbjuder skolskjuts till elever som bor längre än ett visst antal kilometer från närmaste skola.

Det tycker vi moderater är bra, men vi kräver att Grödinge delvis undantas och att skolskjutserbjuds samtliga elever som bor i Grödinge och uppfyller kilometerkravet.

Alla elever har rätt att välja skola, oavsett vilken skola eleven väljer så är kollektivtrafiken lika för oss alla i Grödinge. I dag tvingas vi själva ordna med skjuts för våra barn om vi inte väljer ”RÄTT” skola.

Barn i Grödinge ska så långt det är möjligt behandlas lika. Det moderata kravet

 är att kommunen erbjuder skolskjuts till närmaste knutpunkt för kollektivtrafiken,  och den ligger i Vårsta – dit man ändå varit kvalificerad för skolskjuts förutsatt att man valt att gå i Malmsjö.

Detta förslag skulle även innebära kortare restid för många av våra elever eftersom två bussar hämtar på morgonen, en buss för området runt Rosenhill samt en från området från Skanssundet.