Ansökan om medel – Mångkulturellt centrum

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-11-28
Ärende: 247
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte
Rubrik: Ansökan om medel – Mångkulturellt centrum (KS/2016:790)

Klicka här för att ladda ner yrkandet.