Allégården – äskande av medel

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-03-07
Ärende: 37
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Allégården – äskande av medel (KS/2016:89)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.