Nya riktlinjer för dialogforum

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2015-11-02
Ärende: 213
Företrädare: Jimmy Baker, Stina Lundgren, Kia Hjelte, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Nya riktlinjer och handbok för dialogforum (KS/2013:537)

Klicka här för att ladda ned yttrandet.