Svar på motion – Översyn av reglerna för rätt till skolskjuts respektive SL-kort (FP)

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-10-08
Ärende: 173
Företrädare: Jimmy Baker
Rubrik: Svar på motion – Översyn av reglerna för rätt till skolskjuts respektive SL-kort (FP) (KS/2012:82) Ladda ned hela yrkandet här