Delårsrapport 2 2012

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-10-08
Ärende: 166
Företrädare: Jimmy Baker och Christina Lundgren
Rubrik:  Delårsrapport 2 2012 (KS/2012:345)
Ladda ned hela yttrandet här