Brandskyddet på äldreboendena måste prioriteras!

När det gäller sådant som våra äldreboenden är det helt otillfredsställande att vi idag inte har ett godkänt brandskydd. Det får inte gå så långt, som du det nu har gjort, att vi får ett ”tillsynsföreläggande”.

Vi måste ligga i framkant när det gäller en så viktig fråga som brandskyddet. Bränder ger ofta stora skador materiellt. Men framför allt så får våra boende inte utsättas för risken att komma till skada för att vi har dåligt brandskydd.

När det gäller våra äldre fastigheter är det viktigt att vi har ett kontrollprogram när det gäller brandskyddet. Den kontrollen bör ingå i vårt löpande underhåll.

Det är därför oerhört viktigt att fastighetsenheten och Vård- och omsorgsförvaltningen upprättar en handlingsplan för ett bra brandskydd.