Hur ser framtiden ut för biblioteket i Vårsta?

Interpellation: (M)
Titel: Vårstabiblioteket
Interpellant: Petja Svensson
Daterad: 2011-02-24

Ladda ned hela interpellationen här