Vi måste våga förändra i miljonprogramsområdena!

Stockholmsregionen växer och är navet i hela Sveriges ekonomi. Varje år väljer därför tiotusentals människor att flytta till vår region.

Botkyrka kommun har ett gyllene läge strax söder om Stockholms stad. Närheten till stadens arbetsplatser och lärosäten, kombinerat med en fantastisk natur, gör vår kommun attraktiv för många. Dessa tillgångar är något som vi skulle kunna dra nytta av på ett bättre sätt än vad som är fallet idag.

Men vi har också en del problem i Botkyrka – som inte löser sig själva. Vi måste anta utmaningarna och aldrig ducka. En sådan utmaning är att vi måste göra det mer attraktivt att flytta till Botkyrka – men det måste också bli mer attraktivt att bo kvar i kommunen när man studerat klart, börjat jobba och vill bilda familj. Vi måste, till exempel, i grunden förändra strukturen i våra miljonprogramsområden och låta människor göra bostadskarriär. Vi måste möjliggöra, för dem som vill, att bygga sitt eget hus. Vi måste våga riva vissa fastigheter och verka för ombildningar i andra. Vissa fastigheter bör kunna få fler våningar, andra färre. Botkyrka behöver en mer blandad bebyggelse, ifråga om såväl boendeform som arkitektur. Miljonprogrammen ska, till skillnad från idag, kännas både attraktiva och trygga att bo i. Vi behöver en mer offensiv allmännytta som inte bara nöjer sig med att måla om fasaderna i Alby – i tron att det förändrar något.

Botkyrka kommun har sedan flera år tillbaka en negativ skattekraftsutveckling. Det innebär kortfattat att vi blir allt fattigare jämfört med våra grannkommuner. Den utvecklingen måste brytas och vi behöver ett politiskt ledarskap som på allvar ser våra problem, förstår våra utmaningar och som har idéerna för få ett bättre Botkyrka i framtiden.

Vi behöver fler förvärvsarbetande skattebetalare i vår kommun – inte färre. För att lyckas med det måste politiker visa handlingskraft och tillsammans med invånarna få kommunen på rätt kurs. I september är det val och du som väljare har att välja mellan två tydliga alternativ. Det ena är på förändringsrädda politiker som styrt kommunen alldeles för länge och vars enda visioner verkar omfatta cirkus, konst och teater. Eller så kan du välja att rösta på Alliansen som ser problemen, har idéerna för framtiden och som tar Botkyrkas utmaningar på allvar.

Jimmy Baker, kretsordförande (M)