Kulturen ingen kärnverksamhet

(Publicerad i Mitt i Botkyrka Salem 14/6-2009)

Vi Moderater anser att alla verksamheter bör vara med och spara när kommunens ekonomi uppvisar underskott. Kulturverksamheter, som får stöd i form av skattemedel, ska inte få vara undantagna. För oss går alltid vård, skola och omsorg före ”dans i lägenhet”, ”skulpturparker” eller ”grafittivirkning”.

Det är vällovligt att insändarskribenterna vill förbättra Botkyrka och få folk att trivas i en högre grad. Men i områden som Fittja och Storvreten är det snarare fler jobbtillfällen och trygghet på gator och torg som behövs i första hand.

Skulle ni, eller majoriteten, bara våga fråga Botkyrkaborna så vet ni att de skulle prioritera likadant. Välfärdens kärna omfattar helt enkelt inte det ni ägnar er åt.

Jimmy Baker, biträdande gruppledare (M)
Willy Viitala, pol sek (M)