Slöseri med skattemedel

(Publicerad i Mitt i Botkyrka/Salem 9/6-2009)

Den styrande majoriteten, S+V+MP, har anslagit 300 000 kronor per år av Botkyrkabornas skattemedel för s.k. Community Teater (gatuteater i praktiken). Till detta tillkommer ytterligare 400 000 kronor ifrån AB Botkyrkabyggen, pengar som tas direkt ifrån hyresgästerna själva.

I dessa bistra tider för Botkyrka bör alla utgifter ses över. Vi kan inte se att detta är något som bör prioriteras framför exempelvis skolan eller äldrevården. Den politiska majoriteten tar varje år miljontals kronor från hyresgästerna i Botkyrkabyggen i ”vinst” och fördelar detta till andra kommunala verksamheter varav 3,5 miljoner kronor i s.k. ”sponsring” (ofta utan avtal). Denna typ av verksamhet som teatern är, i tider som dessa, en av de absolut mest tvivelaktiga.

Moderaterna i Botkyrka kräver att den vänsterstyrda majoriteten omedelbart ser över vad den lägger skattemedel på. Inte minst med tanke på att 2010 och 2011 troligen kommer att innebära stora underskott för kommunen.

Vi vill se tydligare fokus på den kommunala kärnverksamheten framöver. Vi Moderater vill inte se att lärare, vårdbiträden och barnskötare ska sägas upp bara för att vänstermajoriteten vurmar för nycirkus, gatuteater och alltför dyra investeringsobjekt.

Gatuteater bör absolut inte finansieras av vare sig skattemedel eller hyresgästerna i Botkyrkabyggens pengar.