Vi behöver sälja och ombilda ännu mer i Botkyrkabyggen!

Fastigheterna i Botkyrkabyggens bestånd behöver renoveras inom 10-15 år för att överhuvudtaget kunna fungera som bostäder som man faktiskt kan bo i.

Moderaterna i Botkyrka har i flera år varnat för att om vi inte gör någonting nu, så kommer vi få stora problem att finansiera detta de kommande åren. Vi välkomnar att bl.a. Socialdemokraterna i Botkyrka har anslutit sig till denna linje. Det är i ljuset av detta renoveringsbehov som styrelsen i Botkyrkabyggen, med en mycket bred politisk enighet, har beslutat att sälja ca 1 000 lägenheter.

Vi behöver, för att rädda allmännyttan, sälja ytterligare ett antal fastigheter till andra aktörer som vill fortsätta att erbjuda bostäder som hyreslägenheter. Vi vet att det finns företag som vill satsa på att äga hyresfastigheter i Botkyrka kommun. Då får vi dels ökad konkurrens och ökad valfrihet för de som vill fortsätta hyra som får fler värdar att välja på. Dels får vi in kapital till bolaget som vi kan använda för att rusta upp en del av de lägenheter vi har kvar.

Vi skulle även, utöver detta, behöva ombilda ett antal fastigheter till bostadsrätter så att de som vill också får möjlighet att äga sin bostad. Vi får då ett mer varierat utbud av bostäder och detta skulle dels bidra till att människor bor kvar i kommunen och dels motverka segregationen. Även i detta fall skulle vi med dessa intäkter kunna finansiera upprustning av andra fastigheter vi har kvar i beståndet.