Moderaternas budget för 2022

På kommunfullmäktige den 25/11 lägger vi vårt förslag till budget i opposition. En budget som värnar välfärden och har utrymme att sänka kommunalskatten med 25 öre. Vi prioriterar bort sådant som överflödig administration, för många politikerlöner och föreningsbidrag för mötesplatsföreningar.

Försöksnominering

Bäste Moderat i Botkyrka! Tisdagen den 30 nov 2021 kl 19.00 har vi nomineringsstämma för Moderata  Samlingspartiet […]

Motion – Inför absolut nolltolerans

Krav i skolan ska inte bara riktas mot elever, föräldrar eller lärare. Detsamma behöver riktas mot rektorerna, förvaltningen och nämndens politiker.

Motion: Lär av Storvretskolans framgång

Vi föreslår att hela eller delar av den framgångsrikt använts på Storvretskolan (fram tills i somras) utreds huruvida den kan tillämpas på andra skolor med liknande problematik. Självklart finns det ingen universallösning som kan tillämpas rakt av.

Skolfrukost i alla grundskolor

Majoriteten föreslår i sin budget att skolfrukost ska införas i kommunens samtliga grundskolor. Även friskolorna kommer att erhålla motsvarande belopp.

Nattvandring med Tobias Billström

Nyligen var Moderaternas gruppledare i riksdagen, Tobias Billström, på besök i Botkyrka. På agendan fanns besök på Våldspreventivt Centrum och nattvandring.

Delårsrapport 2 kommunen

Ekonomin det närmaste ser allt annat än ljus ut och även om prognosen nu inte visar ett lika stort underskott som vi trodde från början tack vare extra statsbidragen. Behovet av effektiviseringar kvarstår. Vårt fortsatta budskap har varit och förblir ”fokusera resurserna till det som är välfärdens kärna”, vi måste skala ner och avveckla det som inte är kritisk viktig verksamhet.