Bostäder vid Botkyrka Kyrka

Vi moderater har respekt för de som menar att Prästviken-området kring Botkyrka kyrka har stora kulturhistoriska värden. Sankt Botvidslegenden har blivit mer känd nu likväl som dess intressanta spår i det omkringliggande kulturlandskapet. Vi håller till en hög grad med, men inte till den graden att vi tycker att ingen utveckling alls ska kunna ske på platsen.

Skatten för 2022 borde vara 25 öre lägre!

Trots ännu ett stort överskott i den kommunala budgeten tycker sig Mittenmajoriteten inte ha råd att sänka skatten. Moderaterna finansierade redan i höstas en skattesänkning på 25 öre genom att prioritera bättre än majoriteten.

Granskningen av sopskandalerna i Botkyrka klar

Alla minns vi bränderna och skandalerna kring Think Pinks sopberg i Kassmyra och Kagghamra. En extern part fick i uppdrag att granska kommunens hantering och har nu släppt sin rapport.

ABF – skandalen väcker frågor om ansvar

Under åren 2020–2021 har Botkyrka kommun betalat ut knappt 18 miljoner kronor till ABF Botkyrka-Salem för att bedriva fritidsverksamhet – trots att inget formellt avtal mellan parterna har existerat.

Stationskampanj i hela kommunen!

Vill du också få till ett maktskifte och få ordning på Botkyrka och Sverige? Surfa in på www.maktskifte.nu idag!

Botkyrka tappar i skolrankningen!

I Lärarförbundets årliga rankning över skolkommuner tappade Botkyrka nu mark och ligger på plats 283 av 290 kommuner! Det är ett underbetyg till hela Mittenmajoriteten i allmänhet och Socialdemokraterna i synnerhet.