Moderaternas budget 2021

Klicka på länken för att komma till Botkyrkamoderaternas förslag till budget för 2021:

Moderaterna kräver ett besked om vem som ska bekosta saneringen av Kassmyragropen

Det har varit många turer runt miljöskandalen vid Kassmyragropen. Nyligen kunde vi läsa i lokalmedia att två av de bolag som varit verksamma i området är försatta i konkurs. Verksamheterna har helt avstannat, de anställda har slutat och maskinerna som var leasade är hämtade. Vi moderater förstår den ilska många Botkyrkabor upplever när det kommer till kommunens oförmåga att hantera lokala miljöfrågor. Med tanke på kommunens höga svansföring i miljösammanhang förväntar vi oss tydliga svar på hur den här situationen ska lösas.

Vi yrkar på sänkt kommunalskatt!

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men det är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. En skattesänkning är med andra ord en viktig frihetsfråga.

Brottsbekämpning kräver hårda tag och ett starkt politiskt ledarskap

Vi kunde nyligen, i lokalmedia och på kommunens hemsida, läsa att Botkyrka tilldelats priset Årets Brottsförebyggare 2020. Det är bra att kommunen samordnar insatser och veckomöten tillsammans med andra aktörer, men det är långt ifrån tillräckligt för att bekämpa brottsligheten. Det krävs mer resurser och riktade åtgärder, det ansvaret vilar tungt på den styrande majoriteten.

Ulf Kristersson besöker Botkyrka

Moderaterna vill att sekretessen ska lättas mellan polis och socialtjänst för att komma åt grov brottslighet och gängkriminalitet.

Nu får det vara nog – skjutningarna måste upphöra!

Natten till söndagen hände det som inte får hända, en tolvårig flicka sköts till döds i Norsborg. Ett barns liv har gått förlorat och våra tankar går till flickans anhöriga och vänner. Skjutningarna och det grova våldet måste få ett slut, det hänsynslösa mordet får inte bli en pinne i statistiken, skriver Moderaterna i Botkyrka.

Glad sommar!

Vi önskar dig en skön sommar och följ oss gärna på Facebook: http://www.facebook.com/mbotkyrka och/eller Instagram: http://www.instagram.com/botkyrkamoderaterna för […]

Delårsrapport kommunen

Ekonomin framöver ser allt annat än ljus ut och även om prognosen nu inte visar ett lika stort underskott som vi trodde från början tack vare de extra statsbidragen. Dock har vi fortsatt stora hål i både Social- och Utbildningsnämnden.

Debatt: Inga språkkrav i Botkyrkas omsorg förrän nu

Majoriteten i Botkyrka kommun har beslutat att införa språkkrav på nyanställda inom vård och omsorg samt förskoleverksamhet. Men ännu saknas svar på hur detta ska ske och vad händer med dem som inte klarar av språkutbildningen, skriver Stina Lundgren (M), oppositionsråd i Botkyrka kommun.