Kretsens verksamhetsområde utgöres av kommunen.

Kretsens uppgift är att uppbära och bestämma användandet av kommunalt partistöd när det finns mer än en partiförening i kommunen, att samordna partiföreningarnas nomineringar till kommunal representation enligt fastställda nomineringsregler, att samordna valarbetet i kommunen samt att i samråd med partiföreningarna upprätta kommunalt handlingsprogram..

Ordförande
Solveig Nilsson
070 553 28 00
vmd.solveig@bredband.net