0760-503915.  alci.g@live.se

Riv hindren framför individen, inför valfrihet inom all kommunal service, kvalitetssäkra alla elevers utbildning på individnivå. Det ska vara enkelt att nå sina drömmar, etablera sitt företag i kommunen och lyckas i skolan. Mer ljus på nuvarande och kommande ungdomsgenerationer och visa att det finns vägar bort från ett liv i utanförskap och från kriminalitet.

Politiska uppdrag

Kommunfullmäktige (led)
Utbildningsnämnden (led)
Mångkulturellt Centrum (vice ordf.)