Kretsens verksamhetsområde utgöres av kommun, inom vilken det finns mer än en partiförening

Kretsen är således ett samarbetsorgan för partiföreningarna i kommunen: Grödinge, Norra Botkyrka, Tullinge och Tumba. Även ungdomsförbundet MUF samt nätverken för moderata seniorer och moderata kvinnor ingår i kretsen.

Kretsens uppgift är att uppbära och bestämma användandet av kommunalt partistöd när det finns mer än en partiförening i kommunen, att samordna partiföreningarnas nomineringar till kommunal representation enligt fastställda nomineringsregler, att samordna valarbetet i kommunen samt att i samråd med partiföreningarna upprätta kommunalt handlingsprogram.

Ordförande
Solveig Nilsson