0705-442190. andrei.o.ignat@gmail.com
Öka underhållsramarna för kommunens fastigheter, då dessa inte räcker idag. Bygg ut VA där efterfrågan finns. Anslutningsavgifterna för VA ska ej överstiga motsvarande avgifter i angränsande kommuner. Vi vill inte att entreprenörer ska välja bort Botkyrka p.g.a. för höga anslutningsavgifter. Starta upp Segersjö vattenverk, säkra dricksvattnet. Utveckla infartsparkeringarna vid pendeltåg och tunnelbana (där efterfrågan finns).

Politiska uppdrag

Teknisk nämnd. (led)
Kommunfullmäktige (led)