Du som är mellan 12-30 år och är välkommen att gå med i Moderata Ungdomsförbundet (MUF). Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. SMS:a ”MUF” följt av ditt telefonnummer och personnummer till 72 550. Alltså enligt följande: ”MUF 07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN”

Erik Agnorelli – ordförande
Kontakta via Instagram eller Facebook