Moderaterna i Botkyrka består av fyra föreningar och ett ungdomsförbund, MUF.

Jimmy Baker
Kommunalråd (M)
0701-42 25 00
jimmy.baker@moderaterna.se


Politisk sekreterare:

Willy Viitala
08-530 610 00
willy.viitala@moderaterna.se

Kommufullmäktigegruppen

Ordförande
Kia Hjelte
0730-77 45 55
kia.hjelte@moderaterna.se

Vice ordförande
Yngve RK Jönsson
0702-20 19 60
yngve.jonsson@moderaterna.se