Välkommen till
Moderaterna i
Botkyrka

Botkyrka förtjänar mer!

Botkyrka ska vara en attraktiv kommun att flytta till, samt kunna göra boendekarriär i, inte minst för att öka kommunens skattekraft. För att öka valfriheten i valet av bostad är det därför viktigt att det finns tillgång till byggklara tomter för nyproduktion i alla våra kommundelar. Detsamma gäller för att locka nyetableringar av företag till kommunen, och en tomtbank för dessa bör upprättas. När du blir äldre ska du inte behöva flytta ifrån Botkyrka p.g.a. platsbrist på våra vård- och omsorgsboenden, vi ska därför ha en byggtakt som möter upp behovet.

Bilbränder, skjutningar och personrån har sorgligt nog blivit en vardag för många utsatta kommuner runt om i Sverige, inklusive Botkyrka. Det är helt oacceptabelt, och vi måste sätta stopp för det eskalerande våldet. Som Botkyrkabo ska du oavsett om du är kvinna eller man, ung eller gammal kunna röra dig tryggt och fritt mellan din bostad och din skola, arbetsplats, fritidsaktivitet m.m. utan att riskera att bli utsatt. Det förebyggande arbetet mot våld är därmed mycket viktigt och därför vill vi moderater bl.a. göra en extra satsning på fler ordningsvakter vid särskilt utsatta platser samt ha en utökad kameraövervakning i dessa områden. Närvarande polis ser vi ger stor effekt och har en stark betydelse i sammanhanget. Civilsamhället är också en viktig del som ska lyftas.

Individens framtid startar redan i förskolan där grunden läggs för större och bättre förutsättningar i livet. Därav blir den pedagogiska verksamheten i förskolan en viktig nyckel till framtiden. Svenska språket är en annan viktig nyckel för att ta sig framåt, bli självständig och kunna stå på egna ben. Kunskapskrav på att kunna tala begriplig svenska, efter utförd SFI, för att få fortsatt ersättning borde därför införas.

Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst, därför ska det alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjlighet att påverka sitt eget liv. Ett steg närmare till ett arbete kan vara en praktikplats eller en tidsbegränsad lärlingsanställning, för att på så sätt få in en fot på arbetsmarknaden. Det kan sedan kan leda till en anställning och en egen försörjning.

Kommunen ska ha en ekonomi i balans och inte ta ut mer skatt från medborgarna än vad som är nödvändigt. Med vad som är nödvändigt menar vi den kommunala kärnverksamheten som ska räknas i första hand. Det finns mycket som kommunen gör idag som inte kan räknas som kärnverksamhet, inte minst på kommunledningsförvaltningen och inom kultur & fritid. Vi kan se svällande organisationer på såväl förvaltningsnivå som i den politiska ledningen. På förvaltningsnivå finns stora möjligheter att kapa på administrativa tjänster som idag inte ingår i kärnverksamheten. När det gäller resurserna till den politiska ledningen, skulle vi vilja se en genomlysning inför kommande mandatperiod.

Botkyrka kommun har en av länets högsta skatter och som Botkyrkabo kan man ställa sig frågan – vad får jag för pengarna?

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” Gustav Möller (S)

Senaste nyheter

Visa alla nyheter