Botkyrka förtjänar mer!

Vi vill att Botkyrka ska vara en attraktiv kommun att flytta till och kunna göra bostadskarriär i. Vi behöver öka kommunens attraktivitet och skattekraft. En gradvis sänkt kommunalskatt är en grundförutsättning för att kunna lyckas med båda två. Det ska naturligtvis vara tryggt där du bor, när du tar dig till skola, arbete eller till fritidsaktiviteter. Det är just därför vi moderater sätter tryggheten överst på vår agenda.

Kommunen ska ha en ekonomi i balans och inte ta ut mer skatt från medborgarna än vad som är nödvändigt. Med vad som är nödvändigt menar vi att den kommunala kärnverksamheten som skola, vård och omsorg, vägar och vatten ska prioriteras i första hand.

Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst, därför ska det alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjlighet att påverka sitt eget liv.

Svenska språket är en annan viktig nyckel för att ta sig framåt, bli självständig och kunna stå på egna ben.

När vi i politiken ställer krav på besparingar på förvaltningarna ska det även gälla vår politiska organisation. Den politiska organisationen har kraftigt svällt under denna mandatperiod när man jämför med föregående period och därför har vi lagt motionsförslag i kommunfullmäktige till besparingar i politiken:

  • Vi vill att man utreder möjligheterna för sammanslagning av ett antal förvaltningar och nämnder.
  • Den politiska organisationen i form av antal kommunalråd och arvoden måste skäras ner inför kommande mandatperiod.

Det ger en viktig signal till våra skattebetalare.

Botkyrka kommun har en av länets högsta skatter och som Botkyrkabo kan man ställa sig frågan – vad får jag för pengarna?

Eller som Astrid Lindgren sa:
När människor med makt slutar lyssna på folk, då är det dags att byta ut dom.”

Stina Lundgren (M) Gruppledare & Oppositionsråd

 

 

 

Senaste nyheter

Visa alla nyheter