Motion: Återvinningsstation längs med väg 569

I Sverige är vi flitiga på att återvinna och det finns en vilja att göra rätt för sig. Två av hindren till att man inte återvinner är platsbrist i hemmet och tillgängligheten till en återvinningsstationer.

S går på Moderaternas linje för att få igenom undantag för EBO i hela Botkyrka kommun

Riksdagen beslutade i slutet av förra året att anta regeringens lagförslag om att asylsökande som flyttar till områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. Kommunen får anmäla till Migrationsverket om vi vill att hela eller delar av kommunen ska omfattas. Den styrande majoriteten är oeniga om förslaget som Moderaterna avser rösta ja till på kommunstyrelsen sammanträde den 2/3.

Att ställa krav på språkkunskap är att bry sig

Slutreplik i Dagens Samhälle: Förslaget att begränsa tjänsten av gratis tolk till två år innebär inget förbud eller några hinder för individen att börja ta notan själv för användning av tolk.

Upptäck övergreppsbilder på barn på kommunens datorer

Moderaterna har följt den fruktansvärda nyheten om pedofilen som arbetade på en av Botkyrka kommuns förskolor. Han häktades efter att polisen spårat upp och identifierat hans IP adress vid barnpornografisk fildelning på nätet. Sedan nyheten kom ut har Moderaterna fokuserat på vad man kan göra för att trygga och skydda barnen i framtiden samt hur man kan förebygga så mycket så möjligt.

Samråd för detaljplan Kassmyraåsen

Vi är initialt tveksamt positiva till strax under 400 bostäder i blandade upplåtelseformer, längs med ”kanten” av Kassmyras grustag mot Finkmossevägen och Ugglevägen.

Införandet av LOU inom hemtjänsten

Vi moderater förstår det rimliga i att en omställning till ett bättre system för hemtjänsten kostar en del pengar. Det är lika självklart att en anpassning till ersättningsnivån för andra kommuner behöver genomföras. Vår lokala vänsteropposition påstår i en skrivning till VON att detta minskar valfriheten när det förstås är precis tvärtom. Men så har vänsterpartister aldrig varit intresserade av att öka individers valfrihet, utan bara statsapparatens, kommunens och politikens rådighet över skattebetalarnas pengar. Det ska därför bli spännande att se hur många som aktivt kommer att välja det kommunala alternativet.