Lägg inte ner Myrstackens förskola

På kvällens nämndsammanträde drev majoriteten (ihop med Sd och V) igenom nedläggning av Myrstacken. Moderaterna och TUP yrkade avslag.

Kommunens årsredovisning 2018

Vi kan konstatera att kommunen ger ett överskott på 52,7 miljoner kronor. Räknat mot balanskravsresultatet är resultatet 55 miljoner kronor. Det skulle utan vidare kunna inrymma den moderata skattesänkningen på 25 öre vi gick till val på i höstas.

Kretsårsmöte 2019

Kallelsen finner du här: Botkyrka Moderatkrets Kallelse och dagordning till årsmöte 3 april 2019 Valberedningens förslag till […]

Brunnaskolan får fortsatt viten

Botkyrka kommun måste nu böta 300 000 kronor till staten, trots att de problem som Skolinspektionen tog upp för ett år sedan har avhjälpts.

Nedläggningar av förskolor återremitterade!

Moderaterna och Tullingepartiet yrkade på återremiss kring nedläggningarna av förskolorna Myrstacken, Lysmasken och Blåsippan, vilket också blev Utbildningsnämndens beslut.

Kommunstyrelsens årsredovisning 2018

I Moderaternas budget för 2018 prioriterade vi annorlunda gällande exempelvis verksamhetsbidragen till MKC respektive UBAB. Vi vill som bekant genomföra förändringar gällande föreningsbidragen, där mötesplatsföreningar för vuxna inte ska få några bidrag. Det är barn, funktionshindrade och äldre som bör prioriteras. Vi är fortsatt kritiska även till den nivå som majoriteten anslår till sponsring.