En skola som går att rätt håll

Under de senaste åren har flera av Botkyrkas skolor; Björkhaga, Malmsjö, Grindtorp och Storvretskolan varit uppmärksammade av både Skolinspektionen och medier. Samtliga skolor blev förelagda viten under 2016, och flera har fått nya vitesförelägganden under 2019.

Botkyrka kommun står utan krisberedskap

Artikel i Dagens Samhälle: När väl krisen inträffar måste det finnas en tränad organisation där alla aktörer vet sina roller och är beredda att agera. Moderaterna och Tullingepartiet kräver en fungerande krisledningsorganisation i Botkyrka kommun.

Lägg inte ner Myrstackens förskola

På kvällens nämndsammanträde drev majoriteten (ihop med Sd och V) igenom nedläggning av Myrstacken. Moderaterna och TUP yrkade avslag.

Kommunens årsredovisning 2018

Vi kan konstatera att kommunen ger ett överskott på 52,7 miljoner kronor. Räknat mot balanskravsresultatet är resultatet 55 miljoner kronor. Det skulle utan vidare kunna inrymma den moderata skattesänkningen på 25 öre vi gick till val på i höstas.

Kretsårsmöte 2019

Kallelsen finner du här: Botkyrka Moderatkrets Kallelse och dagordning till årsmöte 3 april 2019 Valberedningens förslag till […]