Att ställa krav på språkkunskap är att bry sig

Slutreplik i Dagens Samhälle: Förslaget att begränsa tjänsten av gratis tolk till två år innebär inget förbud eller några hinder för individen att börja ta notan själv för användning av tolk.

Upptäck övergreppsbilder på barn på kommunens datorer

Moderaterna har följt den fruktansvärda nyheten om pedofilen som arbetade på en av Botkyrka kommuns förskolor. Han häktades efter att polisen spårat upp och identifierat hans IP adress vid barnpornografisk fildelning på nätet. Sedan nyheten kom ut har Moderaterna fokuserat på vad man kan göra för att trygga och skydda barnen i framtiden samt hur man kan förebygga så mycket så möjligt.

Samråd för detaljplan Kassmyraåsen

Vi är initialt tveksamt positiva till strax under 400 bostäder i blandade upplåtelseformer, längs med ”kanten” av Kassmyras grustag mot Finkmossevägen och Ugglevägen.

Införandet av LOU inom hemtjänsten

Vi moderater förstår det rimliga i att en omställning till ett bättre system för hemtjänsten kostar en del pengar. Det är lika självklart att en anpassning till ersättningsnivån för andra kommuner behöver genomföras. Vår lokala vänsteropposition påstår i en skrivning till VON att detta minskar valfriheten när det förstås är precis tvärtom. Men så har vänsterpartister aldrig varit intresserade av att öka individers valfrihet, utan bara statsapparatens, kommunens och politikens rådighet över skattebetalarnas pengar. Det ska därför bli spännande att se hur många som aktivt kommer att välja det kommunala alternativet.

Rätt till tolk år efter år hindrar integrationen

Botkyrka kommun betalar årligen ut minst 19 miljoner kronor i enbart tolkkostnader, skattepengar som i stället hade kunnat gå till välfärden. Det är dags att rätten till kostnadsfri tolk begränsas, skriver Botkyrkamoderaten Stina Lundgren.

Mål och budget 2020

Moderaterna i Botkyrka lägger ett förslag till budget för 2020 som vågar prioritera det som är viktigast och prioritera bort det som inte är kommunal kärnverksamhet. Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp.

Lågaffektivt bemötande vänder inga krisande skolor

Skolvärlden behöver sluta med mjuka strategier som "lågaffektivt bemötande" och höja förväntningarna och kraven på eleverna. Följs inte ordningsreglerna behöver det följas av jobbiga konsekvenser för den enskilda eleven.

Notan för migrationen dumpas på kommuner

Kommunerna borde kompenseras fullt ut för sina merkostnader för statens åtaganden. Medger statsfinanserna inte detta så bör konsekvensen synas i en stramare migrationspolitik, inte i elevernas klassrum och i ökande kostnader för försörjningsstöd.

Kommunens insatser för att höja valdeltagandet

Kommunens insatser för att höja valdeltagandet och det moderata motståndet mot delar av tillvägagångssättet är någonting som har återkommit med en förutsägbar periodicitet.