Mål och budget 2020

Moderaterna i Botkyrka lägger ett förslag till budget för 2020 som vågar prioritera det som är viktigast och prioritera bort det som inte är kommunal kärnverksamhet. Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp.

Lågaffektivt bemötande vänder inga krisande skolor

Skolvärlden behöver sluta med mjuka strategier som "lågaffektivt bemötande" och höja förväntningarna och kraven på eleverna. Följs inte ordningsreglerna behöver det följas av jobbiga konsekvenser för den enskilda eleven.

Notan för migrationen dumpas på kommuner

Kommunerna borde kompenseras fullt ut för sina merkostnader för statens åtaganden. Medger statsfinanserna inte detta så bör konsekvensen synas i en stramare migrationspolitik, inte i elevernas klassrum och i ökande kostnader för försörjningsstöd.

Kommunens insatser för att höja valdeltagandet

Kommunens insatser för att höja valdeltagandet och det moderata motståndet mot delar av tillvägagångssättet är någonting som har återkommit med en förutsägbar periodicitet.

Tio punkter för ett bättre företagsklimat:

När företagsklimatet generellt förbättras i Sverige går Botkyrka åt motsatt håll. Kommunen har fallit med 12 placeringar sedan 2018 till plats 182. Detta trots lokala socialdemokratiska politikers uttalade mål om topp 50-placeringar.

Delårsrapport 2 2019

Det är glädjande att se hur juniprognosens minus 123 miljoner kronor i delårsrapport två nu ser ut att landa in på ett positivt resultat på 38,7 miljoner kronor efter balanskravsavstämningen. Det förfaller som det intensiva arbetet att komma tillrätta med det befarade stora underskottet har gett goda resultat. Med undantag av några delar:

Höstens nummer av OM-tidningen

Nio månader av den nya mandatperioden har passerat och frågan är om man vill titta bakåt på vad som hänt eller att se framåt mot nya mål? Personligen väljer jag att se framåt med frågorna: Vad kan vi göra bättre? Vilka smarta lösningar finns det och hur verkställer vi dem?

Lärarbehörigheten fortsatt ett problem för Botkyrka

Moderaterna vill ha ett ännu större fokus på arbetsmiljön än majoriteten för både elever och lärare. Då krävs tydligare krav på uppförande, polisanmälan av samtliga brott i skolorna och nolltolerans mot kränkande behandlingar och bristande respekt mot lärare och skolpersonal. Annars fortsätter lärarna att byta kommun.

Socialdemokraterna försöker blanda bort korten

Under tiden som socialdemokraterna frångår narkotikahandelns ursprungliga problem som börjar vid Sveriges gränser pågår det en öppen droghandel över hela Stockholm, skriver Stina Lundgren oppostionsråd för Moderaterna i Botkyrka i en replik till kommunalrådet Ebba Östlin (S).