Moderaterna i Tullinge är en lokal partiförening i Botkyrka kommun.
För att komma i kontakt med föreningen är du välkommen att kontakta ordförande Solveig Nilsson nedan.

Sedan årsmötet 2016 utgörs styrelsen av:
Ordförande: Solveig Nilsson
070 553 28 00
vmd.solveig@bredband.net

Vice ordförande: Marie Spennare
Kassör: Miroslav Femic
Sekreterare: Therese Hellichius
Övriga ledamot: Kristoffer Lundqvist Daniel Nyberg
Medlemsansvarig: Marie Spennare